LINK DO ZAPISÓW: 

                                                                                            etiming.pl/event/III-festiwal-sandomierz
 
 
 
 

REGULAMIN IIII FESTIWALU BIEGOWEGO SANDOMIERSKIM
SZLAKIEM WINIARSKIM

1. CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji,
promocja Sandomierza, Ziemi Sandomierskiej i sandomierskich winnic.

2. ORGANIZATOR:
Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy

3. TERMIN I MIEJSCE:
2 września 2023, Start i meta na dziedzińcu klasztoru oo. Dominikanów  w
Sandomierzu, ulica Staromiejska 3.

4. TRASY BIEGÓW:

1/ Bieg Traktem Królewskim: Winnica Świętego Jakuba - Winnica na Rozdrożu - Winnica nad Jarem - Winnica Vis a
Vis - Kurhan Salve Regina - Wąwóz Królowej Jadwigi - Winnica Świętego Jakuba
 
Wyświetlanie Trakt Królewski.jpg
 
 

2/ Bieg Traktem Pieprzowym: Winnica Świętego Jakuba - Winnica Nadwiślańska - Winnica z Gór Pieprzowych - Rynek Starego Miasta - Park Piszczele - Winnica na Rozdrożu - Winnica nad Jarem - Winnica Vis a Vis - Kurhan Salve Regina - Wąwóz Królowej Jadwigi - Winnica świętego Jakuba
 

3/ Nordic Walking - trasa jak biegu 1/
 

DYSTANSE:
1/ ok. 17 km
2/ ok. 27 km
3/ ok. 17 km

5. KATEGORIE WIEKOWE:
Kobiety:
K - 1 18 - 34 lat
K - 2 35 - 49 lat
K - 3 50 lat i więcej
Mężczyźni:
M - 1 18 - 34 lat
M - 2 35 - 49 lat
M - 3 50 lat i więcej

6. NAGRODY:
-Klasyfikacja generalna kobiet:
miejsca I - III nagrody rzeczowe
-Klasyfikacja generalna mężczyzn:
miejsca I - III nagrody rzeczowe
-Klasyfikacje wiekowe kobiet:
miejsca I - III nagrody rzeczowe
-Klasyfikacje wiekowe mężczyzn:
miejsca I - III nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają… oryginalny, pamiątkowy medal.
Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą się kumulować z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum trzech zawodników w
danej kategorii (w przeciwnym razie zostaną sklasyfikowani w kategorii niższej).
Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział‚ zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

7. ZGŁOSZENIA:
Biuro Zawodów III Festiwalu Biegowego Sandomierskim Szlakiem Winiarskim zlokalizowane będzie na dziedzińcu
klasztoru oo. Dominikanów w Sandomierzu, ulica Staromiejska i będzie czynne w dniu 01.09 w godzinach 18.00-
20.00 oraz w dniu 02.09 od godziny 7.30 do zakończenia imprezy.
Uwaga!!! Ze względu  na charakter biegów musimy ograniczyć liczbę startujących do:
1/ 100 osób w biegu Traktem Królewskim
2/ 100 osób w biegu Traktem Pieprzowym
3/ 100 osób w Nordic Walking
Zapisy trwają od 01 lipca 2023 r. do wyczerpania limitu miejsc lub do 28 sierpnia 2023 r. Po
wyczerpaniu limitu miejsc zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową. O znalezieniu się na liście startowej biegu
decyduje kolejność zarejestrowanych zgłoszeń
W sytuacji przeniesienia z listy rezerwowej nalistę główną, zawodnik będzie informowany e-mailowo oraz smsem
na adres e-mail i nr tel. podany podczas rejestracji.

8. OPŁATY:
Opłata za biegi wynosi:
-100 PLN na wszystkie biegi
Wpisowe należy wpłacać za pomocą formularza zapisowego - w okienku opłat. W tytule opłaty prosimy wpisać następujące dane: imię i
nazwisko oraz dystans biegu (zawodnicy biorący udział w nordic walking w tytule opłaty imię i nazwisko - nordic
walking).
Po zakwalifikowaniu do biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- pamiątkowy plecak
- numer startowy,
- worek na depozyt,
- napoje na punktach odżywczych oraz poczęstunek na mecie,
- zabezpieczenie medyczne,
- medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem),
- dyplomy i nagrody dla najlepszych.
- gadżety od sponsorów

9. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów -
dziedziniec klasztoru oo. Dominikanów w Sandomierzu, ul. Staromiejska 3
1. września w godzinach 18-20 i 2. września w godzinach 7.30- 9.30

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka 
wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać  m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i
strat o charakterze majątkowym. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan
zdrowia, które nie posiadają przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach
(oświadczenie).
b. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać  numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie
na klatce piersiowej.
Na trasie ustawione są punkty kontrolne.
c. Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów.
d. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą
rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia
e. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
f. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
g. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu sportowego.
h. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z zaakceptowanie regulaminu.
i. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego
zawodów.
j. Uczestników biegu obowiązuje  niniejszy regulamin.
k. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegów rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są  ostateczne i
niepodważalne.
l. Zawodnicy wyrażają zgodę  na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a
wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Administratorem danych osobowych uczestników jest: Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy.
Cel przetwarzania: organizacja I Festiwalu Biegowego Sandomierskim Szlakiem Winiarskim.
 O ewentualnych zmianach w regulaminie uczestnicy będą informowani w odpowiednich komunikatach na stronie internetowej biegu
https://sandomierskiszlakwiniarski.pl

PROGRAM WYDARZENIA
Piątek, 1 września

18.00-20.00 wydawanie pakietów startowych na wszystkie biegi.
Sobota, 2 września

7.30 do 9.30 wydawanie pakietów startowych na wszystkie biegi i NW
9.30 uroczyste otwarcie zawodów
9.45 start biegu Traktem Pieprzowym
10.15 start biegu Traktem Królewskim
10.20 start nordic walking
14.00 zamknięcie linii mety dla wszystkich biegów
14.30- 15.30 ceremonia dekoracji zwycięzców wszystkich biegów
16.00 zakończenie imprezy
W trakcie trwania imprezy winiarze Ziemi Sandomierskiej będą prezentować swoje wyroby z możliwością zakupu oraz odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące prowadzenia winnic i produkcji swoich win.


Kontakt do organizatorów:
Jacek Łabudzki- Dyrektor Festiwalu tel. 603914107, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mateusz Paciura- Prezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy tel.509327327, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.