.  .       .            

WINNICA ŚW. JAKUBA

ul. Staromiejska 3, 27-600 Sandomierz
Tel.: 783 545 14
https://sandomierz.dominikanie.pl/zwiedzanie/winnica/

Winnica została założona przez dominikanów w Sandomierzu, niedługo po erygowaniu tutejszego klasztoru św. Jakuba, czyli po 1226 r. Była to pierwsza winnica w Ziemi Sandomierskiej, która następnie zapoczątkowała w tym regionie rozkwit uprawy winorośli. Dominikańska winnica uzyskała w 1238 roku certyfikat książęcy na produkcję i sprzedaż wina w całej Europie. Komercyjną działalność prowadzono do połowy XVII wieku. Kasata sandomierskiego klasztoru dominikanów w 1864 r. zakończyła jej istnienie.
W 2012 r. winnica została reaktywowana. Obecnie istnieje możliwość oprowadzenia połączona z degustacją win produkowanych z własnych zbiorów. Winnica św. Jakuba aktywnie współtworzy Sandomierski Szlak Winiarski we współpracy z Sandomierskim Stowarzyszeniem Winiarzy.